Attesten & Voorschriften

Het invullen van attesten en formulieren kan uitsluitend tijdens de raadpleging. U dient hiervoor dus een afspraak te maken. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft uw medisch dossier up to date.

Het RIZIV laat afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet toe.

Attesten voor afwezigheden om gezondheidsredenen maken altijd deel uit van een consultatie.